Kindernevendienst (4-12 jaar) Maastricht

Kindernevendienst (4-12 jaar) Maastricht

Op de meeste zondagen is er kindernevendienst voor de kinderen uit de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. Ook gastkinderen en/of kleinkinderen/neefjes/nichtjes van gemeenteleden zijn van harte welkom! Houd de kernbrief in de gaten, daarin wordt aangegeven of er wel of geen kindernevendienst is.

Tijdens de kindernevendienst horen de kinderen in hun ‘eigen taal’ en op hun eigen niveau verhalen uit de Bijbel. Er wordt geprobeerd het bijbelverhaal zo dicht mogelijk bij de leefwereld van de kinderen te brengen. Er wordt over gepraat en er is een verwerking van het verhaal: kleurplaten, knipsels of andere creatieve manieren, waarmee de kinderen de verhalen als het ware zelf beleven.

In de weken van Advent en Kerst en de 40-dagentijd en Pasen werken we aan de hand van een project. Verder is de dienst rond 12- jarigen in juni een bijzondere dienst, In deze dienst  wordt er stilgestaan bij de kinderen die in groep 8 zitten en naar het voortgezet onderwijs gaan.

Tijdens de kindernevendienst wordt er gecollecteerd voor Mama Alice (straatkinderen in Peru). Om te benadrukken dat de kindernevendienst een onderdeel is van de gehele dienst beginnen de kinderen de dienst in de kerk en nemen de kinderen het licht van de Paaskaars mee naar hun eigen ruimte, en komen ze weer terug in de kerk voor de slotzang en de zegen.

Indien er nog vragen zijn over de kindernevendienst kunt u contact opnemen met:

Ds. Piet van Reenen
 

 

 
Verslag kindernevendienst 13-14

Verslag kindernevendienst 13-14

Afgelopen jaar heeft het team achter de kindernevendienst in Maastricht een prachtige en kleurrijke 'wandeling' door de Bijbel en haar verhalen met de kinderen gemaakt. Ze hebben daarvan bovenstaand kleurrijk verslag gemaakt.

Voor een vergroting klint u hier.