Kerkdiensten in de Sint Jan

Kerkdiensten in de Sint Jan

De Sint Jan is het thuis waarin de kern Maastricht van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland (PGMH) haar wekelijkse erediensten houdt. Wij heten graag een ieder die onze kerkdiensten wil bezoeken van harte welkom!

De erediensten vinden plaats elke zondag om 10 uur.

De kalender voor de 40-dagentijd is als volgt:
18 februari, 1e zondag in de 40-dagentijd:
God te midden van de ‘goden’, bij Psalm 82 . Over God en religie gesproken: een kwestie van beschaving! (René Gude†)
25 februari, 2e zondag in de 40-dagentijd:
Over voorzienigheid, lot en tragische pech. En God dan?
Bij Job en Lukas 13,1-9.
4 maart, 3de zondag in de 40-dagentijd:
Over schaamte en zich schamen. Bij Genesis 2 en Lukas 13,10-17.
11 maart, 4de zondag in de 40-dagentijd:
Emoties/gevoel als vindplaats van God? Bij Psalm 27.
De tranen van Federer, de koe Hermien en Prof. Pieter van Vollenhoven
18 maart, 5de zondag in de 40-dagentijd:
Afhankelijkheid, levensloop en identiteit op weg naar onze eindigheid. Balsem als pleister op de wonde van onze ziel. Bij Johannes 12,1-11.
25 maart, 6de zondag in de 40-dagentijd:
Op weg naar Jeruzalem krijg je het verraad er vanzelf bij. Van vrienden, van machten, ‘Het verraad van Judas’. Bij Mattheüs 26, 47-50.
1 april, 7de zondag in de 40-dagentijd:
De onzekere lach van Pasen. Bij Mattheüs 28, 1-10.

Via de website www.sintjanskerkmaastricht.nl  kunt u meer informatie krijgen over het gebouw en de mogelijkheden het gebouw te huren voor concerten, bijeenkomsten, huwelijken, etc.

 
Agenda van de Protestantse Kerk Sint Jan Agenda van de Protestantse Kerk Sint Jan

Hieronder de belangrijkste evenementen van de komende maanden:
Erediensten: elke zondag om 10 uur, in de St. Janskerk.

We zijn begonnen aan de 40-datentijd. Kijk voor meer gedetailleerde informatie over onze diensten tot Pasen op deze pagina in de kolom Kerkdiensten hiernaast.

25 februari 15:00, Podium Sint Jan: Brahms liederen door Kirsten van Os piano en Frank Mostert bas bariton.
24 maart, 14:00 tot 16:30 uur, Palmpasen: alle kinderen van de basisscholen van Maastricht zijn uitgenodigd om samen met de kinderen van de St. Jan en de communiekinderen van de St. Servaas Palmpaasstokken te maken! Informatie bij: Elly de Haan, 043-3624240 of 06-40261066
6 april 2018, 20:00 uur: Barmhartigheid - de musical. Deze musical vindt plaats in het kader van de Heiligdomsvaart (24 mei - 3 juni 2018). Uitvoerenden zijn Kees Posthumus (de verteller) en accordeonist Juul Beerda. Op muzikale en speelse wijze worden de werken van barmhartigheid ten tonele gevoerd, als deel van een meeslepend liefdesdrama.
8 april 15:00 uur, Podium Sint Jan: het Senioren Kamerorkest o.l.v. Lea Linkens speelt: Le Carnaval  des Animaux van Camille Saint-Saenz met gedichten van Philip de Vos en de ouverture Burlesque de Quichotte van Georg Philipp Teleman, omlijst door teksten uit Don Quichotte de la Mancha van Miguel Cervantes.
29 april, 10 uur: Oecumenische opmaatviering van de Heiligdomsvaart
Ook in 2018 organiseert de werkgroep oecumene voorafgaand aan de Heiligdomsvaart een OECUMENISCHE OPMAATVIERING in de St. Jan aan het Vrijthof in Maastricht. 
Aan deze viering van WOORD EN GEBED werken verschillende kerken mee, die ook zijn aangesloten bij de Raad van Kerken Maastricht.
Namens deze kerken wordt medewerking verleend door:
Ds. P.B. van Reenen, predikant van de protestantse gemeente in de St. Jan
Pastoor-deken J.J.H. Dautzenberg van de parochie van St. Servaas
Mgr. J.O.L. Vercammen, aartsbisschop Oud katholieke kerk
Aartspriester T. van der Voort, deken Orthodoxe Kerk in Nederland en Belgie
Muzikale ondersteuning door het koor van de Armeens apostolische kerk en organist Klaas Remerie

24 mei - 3 juni 2018: 55ste Heiligdomsvaart: een prachtige Maastrichtse traditie, met als thema: Doe Goed En Zie Niet Om.

25 mei, 21 uur: Taizéviering in de St. Servaas in het kader van de Heiligdomsvaart.
28 mei: 12.30 uur: bidden bij de noodkist in de St. Servaas
2 juni van 10-14: Kerkenpad in het kader van de Heiligdomsvaart. Het pad voert langs de Basiliek van Sint Servatius, de Sint Jan, Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Kloosterkerk Onder de  Bogen, Waalse kerk, Cellebroederskapel, Sint Matthiaskerk, H. Chysostomoskerk, Sint Martinuskerk, Koepelkerk
Informatie bij Elly de Haan: 043 3624240 of 06 40261066, of via de website: www.heiligdomsvaartmaastricht.nl .

Grotere kaart weergeven

Komt u met de auto :
Dan is de dichtstbijzijnde parkeergarage te vinden onder het Vrijthof. Kortingskaarten hiervoor zijn verkrijgbaar bij de gastvrouw/heer in de kerk. Verder zijn er op diverse plaatsen in de stad parkeergarages (betaald) en - plaatsen (betaald parkeren van maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 19.00 uur en donderdagavond tot 21.00 uur). Het parkeren in de binnenstad kan soms een groot probleem zijn. U kunt ook in de buitenwijken parkeren en met de stadsbus naar het centrum gaan. Vanuit alle wijken rijden er stadsbussen naar het station en Markt Noord of Vrijthof.

Per openbaar vervoer:
Voor het station NS ligt het busstation waar alle streek- en stadsbussen stoppen. Wanneer u met uw rug naar het treinstation staat moet u de bussen hebben die naar rechts wegrijden. De Veolia bussen 3 – 4 – 9 stoppen op het Vrijthof. De andere stadslijnen van Veolia stoppen op de Markt / Boschstraat. Vandaar is het ca. 5 min. lopen naar de St.Jan.

Te voet :
Is het vanaf het NS station ca. 20 minuten lopen naar het Vrijthof en heel gemakkelijk te vinden. U gaat de recht voor het station gelegen Stationsstraat in en u blijft rechtdoor lopen tot u - door de Wijcker Brugstraat over de Sint Servaasbrug, door de Maastrichter Brugstraat - voor De Bijenkorf staat. U gaat nu rechtsaf en dan de eerste links - Grote Staat - in. Deze straat volgt u tot het eind en u staat op het Vrijthof.

 

 
Trefpunt Sint Jan Trefpunt Sint Jan

Het trefpunt Sint Jan in Maastricht is een ontmoetings- en activiteitenruimte waar diverse activiteiten plaatsvinden. Zo zijn er koffieochtenden voor de oudere gemeenteleden, een ouderensoos, maar ook oefent de cantorij in het Trefpunt.

Adres: Aureliushof 150, 6215 SW Maastricht
Telefoonnummer: 06-37596694 (Beheerder)
 
Trefpunt Sint Jan weergeven op een grotere kaart