Kernraad Maastricht Kernraad Maastricht

Elke kern heeft een kernraad. De kerkenraad heeft de uitvoering van de  erediensten en het pastorale, diaconale en jeugdwerk in de kern aan de kernraad gedelegeerd.

Klik hier voor meer informatie over de kernraden.

De contactpersoon van de Kernraad Maastricht is:

Ds. Piet van Reenen - T: 0613906203, E:

terug