Kerkenraad Kerkenraad

In de protestantse traditie worden gemeenteleden gekozen tot ouderling of diaken. Zij kunnen deze positie 4 jaar bekleden en  zijn daarna eenmaal direct herkiesbaar. Samen met de predikant(en) vormen zij de kerkenraad die als afspiegeling van de gemeente de koers in de gemeente bepaalt.

Vergaderingen
De kerkenraad komt eens in de maand, m.u.v. de zomermaanden en december, bij elkaar om na te denken over het beleid en besluiten te nemen over de koers van de kerk.
Elke vergadering wordt geopend met een inhoudelijk thema met als doel bezinning op en verdieping in een bepaald onderwerp.

U bent van harte welkom om de kerkenraadsvergaderingen bij te wonen. Hieronder staat een overzicht van de komende vergaderingen:

Jan Ma 07.01 moderamen 20.00-22.00 uur Huize Cor Spreeuwenberg
Ma 21.01 kerkenraad 19.30-22.00 uur Trefpunt St. Jan, Maastricht
Feb Di 12.02 moderamen 20.00-22.00 uur Huize Cor Spreeuwenberg
Di 19.02 kerkenraad 19.30-22.00 uur Kloosterkerk Valkenburg
  16 februari Dag van de Kerkenraad zaterdag  
Mrt Wo 13.03 moderamen 20.00-22.00 uur Huize Cor Spreeuwenberg
Wo 27.03 kerkenraad 19.30-22.00 uur Oude pastorie Vaals
Apr Do 11.04 moderamen 20.00-22.00 uur Huize Cor Spreeuwenberg
Do 25.04 kerkenraad 19.30-22.00 uur Trefpunt St Jan, Maastricht
Mei Ma 13.05 moderamen 20.00-22.00 uur Huize Cor Spreeuwenberg
Ma 27.05 kerkenraad 19.30-22.00 uur  Kloosterkerk Valkenburg
 Jun Di 04.06 Moderamen (PM evt 18.06?) 20.00-22.00 uur Huize Cor Spreeuwenberg
Di 25.06 kerkenraad 19.30-22.00 uur Oude pastorie Vaals
Sept Wo 11.09 moderamen 20.00-22.00 uur Huize Cor Spreeuwenberg
Wo 25.09 kerkenraad 19.30-22.00 uur Trefpunt St. Jan, Maastricht
Okt Wo 09.10 moderamen 20.00-22.00 uur Huize Cor Spreeuwenberg
Wo 23.10 kerkenraad 19.30-22.00 uur Kloosterkerk Valkenburg
Nov Ma 04.11 moderamen 20.00-22.00 uur Huize Cor Spreeuwenberg
2 november Dag van de Kerkenraad zaterdag  
Ma 18.11 kerkenraad 19.30-22.00 uur Oude pastorie Vaals
Dec Di 03.12(optie) moderamen 20.00-22.00 uur Huize Cor Spreeuwenberg
Di 10.12(optie) kerkenraad 19.30-22.00 uur Trefpunt St Jan, MaastrichtConform artikel 3.14 van de Plaatselijke regeling 2017 zijn de vergaderingen van de Kerkenraad openbaar voor leden van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland. De agenda wordt vooraf aan de leden van de gemeente bekend gemaakt.  

Moderamen

Daarnaast is er een moderamen dat bestaat uit de preases van de kerkenraad, de gemeentepredikanten, de voorzitter van het college van diakenen, de voorzitter van het college van kerkrentmeesters en een scriba. Het moderamen komt twee weken voorafgaand aan de kerkenraads-vergadering bijeen om de vergadering van de kerkenraad voor te bereiden. 

Meer informatie


Voor contactgegevens kijkt u op de contact-pagina

de tekst van de plaatselijke regeling kunt u hier vinden.

We hebben ook een gemeenteprofiel, klik hier.


 

terug