Algemeen Algemeen

Elke kern heeft een kernraad. De kerkenraad heeft de uitvoering van de  erediensten en het pastorale, diaconale en jeugdwerk in de kern aan de kernraad gedelegeerd.

Beheersmatige zaken worden buiten de kernraad gehouden en behartigd door het CvK dat deel uit maakt van de kerkenraad.

De kernraad concentreert zich dus op het wezenlijke van de kerk:
de mensen, eredienst, pastoraat, diaconaat en jeugd. De kernraad houdt de vinger aan de pols in zijn gebied (kern). Wij proberen zoveel mogelijk contact te hebben met de leden van de kerngemeente. Zodat we wensen, klachten en hopelijk positieve klanken zullen kunnen horen.

Wij zorgen voor een praktisch contact met de kerkenraad .

De kernraad bestaat uit een predikant, de ouderlingen en diakenen van de kern en medewerkers zoals voor kindernevendienst, e.d.

 
Kernraad Maastricht Kernraad Maastricht

De contactpersoon van de Kernraad Maastricht is:

Ds. P.B. (Piet) van Reenen, T: 06-13906203, E:

 
Kernraad Vaals - Gulpen Kernraad Vaals - Gulpen

De contactpersoon is van de Kernraad Vaals - Gulpen is:

Anneke Verkerk - T: 043-4581894,  E: 

Klik hier voor meer informatie over de samenstelling van de Kernraad Vaals-Gulpen en andere mailadressen van deze kernraad.

 
Kernraad Valkenburg-Meerssen Kernraad Valkenburg-Meerssen

Postadres: Oosterweg 1, 6240 AA Valkenburg. 
Contactpersoon: Ds. Harry de Reus
T: 06-20280345 of 043-8525225
E: