Hartelijk welkom in de St. Jan

Hartelijk welkom in de St. Jan

Onze kerk staat aan het Vrijthof te Maastricht. We hebben elke zondag een eredienst. De erediensten vinden plaats om 10 uur.

De kern Maastricht met de St. Jan is onderdeel van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland en maken wij deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. In de St. Jan, dat een eeuwenoud gebouw is, waarin vele protestanten ons voor gingen komen wij wekelijks op zondagmorgen samen rondom de open Bijbel.
Daar ontmoeten wij elkaar en heten wij onze gasten welkom. En wij ontvangen u graag!

Naast de kerkdiensten en de activiteiten in de Sint Jan, zijn er ook vele activiteiten in het Trefpunt Sint Jan, aan de Aureliushof 150, Maastricht (T: 043-3471234).

 

 
Bereikbaarheid Sint Jan Bereikbaarheid Sint Jan

Komt u met de auto:
Dan is de dichtstbijzijnde parkeergarage te vinden onder het Vrijthof. Kortingskaarten hiervoor zijn verkrijgbaar bij de gastvrouw/heer in de kerk. Verder zijn er op diverse plaatsen in de stad parkeergarages (betaald) en - plaatsen (betaald parkeren van maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 19.00 uur en donderdagavond tot 21.00 uur). Het parkeren in de binnenstad kan soms een groot probleem zijn. U kunt ook in de buitenwijken parkeren en met de stadsbus naar het centrum gaan. Vanuit alle wijken rijden er stadsbussen naar het station en Markt Noord of Vrijthof.
Per openbaar vervoer:
Voor het station NS ligt het busstation waar alle streek- en stadsbussen stoppen. Wanneer u met uw rug naar het treinstation staat moet u de bussen hebben die naar rechts wegrijden. De Veolia bussen 3 – 4 – 9 stoppen op het Vrijthof. De andere stadslijnen van Veolia stoppen op de Markt / Boschstraat. Vandaar is het ca. 5 min. lopen naar de St.Jan.

Te voet:
Is het vanaf het NS station ca. 20 minuten lopen naar het Vrijthof en heel gemakkelijk te vinden. U gaat de recht voor het station gelegen Stationsstraat in en u blijft rechtdoor lopen tot u - door de Wijcker Brugstraat over de Sint Servaasbrug, door de Maastrichter Brugstraat - voor De Bijenkorf staat. U gaat nu rechtsaf en dan de eerste links - Grote Staat - in. Deze straat volgt u tot het eind en u staat op het Vrijthof.

 
Kindernevendienst (4-12 jaar) Maastricht

Kindernevendienst (4-12 jaar) Maastricht

Op de meeste zondagen is er kindernevendienst voor de kinderen uit de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. Ook gastkinderen en/of kleinkinderen/neefjes/nichtjes van gemeenteleden zijn van harte welkom! Houd de kernbrief in de gaten, daarin wordt aangegeven of er wel of geen kindernevendienst is.

Tijdens de kindernevendienst horen de kinderen in hun ‘eigen taal’ en op hun eigen niveau verhalen uit de Bijbel. Er wordt geprobeerd het bijbelverhaal zo dicht mogelijk bij de leefwereld van de kinderen te brengen. Er wordt over gepraat en er is een verwerking van het verhaal: kleurplaten, knipsels of andere creatieve manieren, waarmee de kinderen de verhalen als het ware zelf beleven.

In de weken van Advent en Kerst en de 40-dagentijd en Pasen werken we aan de hand van een project. Verder is de dienst rond 12- jarigen in juni een bijzondere dienst, In deze dienst  wordt er stilgestaan bij de kinderen die in groep 8 zitten en naar het voortgezet onderwijs gaan.

Tijdens de kindernevendienst wordt er gecollecteerd voor Mama Alice (straatkinderen in Peru). Om te benadrukken dat de kindernevendienst een onderdeel is van de gehele dienst beginnen de kinderen de dienst in de kerk en nemen de kinderen het licht van de Paaskaars mee naar hun eigen ruimte, en komen ze weer terug in de kerk voor de slotzang en de zegen.

Indien er nog vragen zijn over de kindernevendienst kunt u contact opnemen met:

Ds. Piet van Reenen
 

 

 
Trefpunt Sint Jan Trefpunt Sint Jan

Het trefpunt Sint Jan in Maastricht is een ontmoetings- en activiteitenruimte waar diverse activiteiten plaatsvinden. Zo zijn er koffieochtenden voor de oudere gemeenteleden, een ouderensoos, maar ook oefent de cantorij in het Trefpunt.

Adres: Aureliushof 150, 6215 SW Maastricht
Telefoonnummer: 06-37596694 (Beheerder)
 
Trefpunt Sint Jan weergeven op een grotere kaart

 
Verhuur St. Jan Verhuur St. Jan

Onze prachtige kerk, gelegen aan het Vrijthof, is een mooie locatie voor trouw-, doop- en uitvaartdiensten, concerten, lezingen, tentoonstelingen en andere culturele en sociale elementen.
Klik hier voor meer inbformatie.